ชื่อสมุนไพร

Herb Pic

กวาวเครือขาว (Pueraria mirifica)

ชื่อสมุนไพร(ชื่อวิทยาศาสตร์)

Pueraia candollei Graham ex Benth. Var mirifica , Pueraria Mirifica  จัดอยู่ในวงศ์ Leguminosae

ชื่ออื่นๆ(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

- กวาวเครือ

- จานเครือ (อีสาน)  

- ตานเครือ

- ทองเครือ

- จอมทอง

- ตานจอมทอง(ชุมพร)

- โพ้ต้น ( กาญจนบุรี)

- โพะตะกู

สรรพคุณตัวยา

1. ใช้บำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อยและอาการเหนื่อยล้า  

2. เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  เป็นยาอายุวัฒนะ (เชื่อว่าช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศชาย)

3. ขับลม

4. แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง  

5. แก้โรคมดลูกพิการ มดลูกหย่อน 

6. แก้โรคตานซางในเด็ก

7. ช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งในสตรีวัยหมดประจำเดือน

8. แก้โรคตาฟาง ต้อกระจก

9. บำรุงโลหิต กินได้นอนหลับ

10. ลดอาการร้อนวูบวาบ

ตำรับยาไทยที่มีสมุนไพรชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ

สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ระบุขนาดการใช้ดังนี้

กวาวเครือขาวจัดเป็นสมุนไพรควบคุม เนื่องจากมีสารที่มีโครงสร้างทางเคมี และออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง (estrogenic Activity) เรียกว่า phytoestrogen ได้แก่ deoxymiroestrol และ miroestrol มีการวิจัยถึงฤทธิ์ของกวาวเครือขาว โดยการศึกษาฤทธิ์ของกวาวเครือขาวต่อการลดอาการร้อนวูบวาบ การใช้ประโยชน์กวาวเครือขาวเพื่อเป็นส่วนประกอบในตำรับบำรุงร่างกาย ให้รับประทานยาตำรับที่มีส่วนประกอบของผงกวาวเครือขาว ไม่เกิน 1 – 2 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณวันละไม่เกิน 50 – 100 มิลลิกรัม อาการข้างเคียงที่อาจพบได้คือ เจ็บเต้านม มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปวดหรือเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

ตำรายาของหลวงอนุสารสุนทร

ระบุขนาดที่ใช้ของหัวกวาวเครือขาว โดยให้รับประทานกวาวเครือขาวผสมน้ำผึ้ง ขนาดเท่าเมล็ดพริกไทย
1 เมล็ดต่อวัน รับประทานมากจะทำให้มึนเมาเป็นพิษคนหนุ่มสาวไม่ควรรับประทาน

การใช้กวาวเครือขาวในรูปแบบครีมทาภายนอก นอกจากนี้ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกวาวเครือขาวยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างในกระบวนการผลิต เช่น ส่วนผสม สารสำคัญในการนำพาสารเข้าสู่เซลล์ และความคงตัวของสาร เป็นต้น นิยมใช้กวาวเครือขาวมาเป็นในส่วนผสมรูปแบบครีมทาภายนอก ผลิตภัณฑ์ของกวาวเครือขาวแคปซูล และเครื่องดื่มสมุนไพร เพราะกวาวเครือขาวมีคุณสมบัติต่อสุขภาพของสตรี ซึ่งเน้นประโยชน์เพื่อช่วยลดอาการของสตรีวัยหมดประจำเดือน 

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง

ถ้ารับประทานเกินขนาด จะเป็นอันตรายได้ ทำให้มีอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน งานวิจัยกวาวเครือขาวระบุว่าห้ามใช้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เพราะสารที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงในสารสกัดกวาวเครือขาวมีความแรงของตัวยาจะรบกวนการทำงานของฮอร์โมนเพศ และระบบประจำเดือนได้ ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทานเกินขนาดที่แนะนำให้ใช้

เอกสารอ้างอิง

1. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/314/กวาวเครือขาว/

2. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  

“กวาวเครือขาว”.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.thaicrudedrug.com


>