ชื่อสมุนไพร

Herb Pic

กระเทียม (Allium sativum)

ชื่อสมุนไพร(ชื่อวิทยาศาสตร์)

 Allium sativum L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Allium controversum Schrad. Ex Willd., Allium longicuspis Regel, Allium ophioscorodon Link, Allium pekinense Prokh., Allium scorodoprasum Regel, Porrum ophioscorodon)  จัดอยู่ในวงศ์  Alliaceae

ชื่ออื่นๆ(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

- หัวเทียม (ภาคใต้) 

- กะเที้ยม (อีสาน)

- กระเทียม (ภาคกลาง)

- หอมขาว กระเทียมขาว (อุดรธานี)

- กระเทียมจีน (ทั่วไป)

- ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)

- เทียม หัวเทียม (คาบสมุทร)

- หอมเทียม (เหนือ)

สรรพคุณตัวยา

1. รักษาอาการแน่นจุกเสียด 

2. รักษากลาก เกลื้อน

3. อาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา ตำรับ "ยาประสะไพล"

4. รักษาระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ตำรับ "ยาเลือดงาม"

5. บรรเทาอาการปวดประจำเดือน  ตำรับ "ยาเลือดงาม"

6. ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  ตำรับ "ยาเลือดงาม"

7. เป็นยาขับลม อาหารไม่ย่อย  “ตำรายาไทย” 

8. แก้ลมจุกเสียด “ตำรายาไทย”

9. แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  “ตำรายาไทย”

10. แก้ธาตุพิการ “ตำรายาไทย”

11. ขับเสมหะ “ตำรายาไทย”

12. ขับเหงื่อ ลดไขมัน  “ตำรายาไทย”

13. รักษาปอด แก้ปอดพิการ  “ตำรายาไทย”

14. แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด   “ตำรายาไทย”

15. บำรุงธาตุกระจาย   “ตำรายาไทย”

ตำรับยาไทยที่มีสมุนไพรชนิดนี้เป็นส่วนประกอบ

การใช้กระเทียมในตำรับ “ยาแก้ลมอัมพฤกษ์” มีส่วนประกอบของหัวกระเทียมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ
ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา 


ตำรับ "ยาประสะไพล" มีส่วนประกอบของหัวกระเทียมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณรักษาระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน  และขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร 

ตำรับ "ยาเลือดงาม" มีส่วนประกอบของหัวกระเทียมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด 

ตำรับ”ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของหัวกระเทียมคั่ว ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

ข้อห้ามใช้/ควรระวัง

อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ หรือมีอาการทางเดินอาหารไม่ปกติ หากรับประทานกระเทียมขณะท้องว่าง เช่น เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นต้น และกลิ่นกระเทียมจะติดที่ผิวหนัง และลมหายใจ บางกรณีอาจจะเกิดอาการหอบหืดได้ และทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าทำให้เสี่ยงต่อภาวะเลือดหยุดไหลยากหลังผ่าตัด จึงไม่ควรรับประทานกระเทียมก่อนการผ่าตัด เพราะจะทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง

เอกสารอ้างอิง

1.ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.“กระเทียม”.[ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: www.thaicrudedrug.com

2. กระเทียม สรรพคุณและประโยชน์ของกระเทียม 49 ข้อ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://medthai.com/กระเทียม/ 

3. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กระเทียม.
สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2566[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/allium.html

4. หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “Thai Herbal Pharmacopoeia 2017” หน้า252-258

>