Sharing

โรคเบาหวาน.....ถ้าพ่อแม่เป็น ลูกจะเป็นด้วยหรือไม่ ?

 
วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีจัดเป็นวันโลกเบาหวานโลก โดยปีนี้ได้ออกคำขวัญรณรงค์ว่า “Diabetes Concerns Every Family” เน้นว่าสมาชิกในครอบครัวมีความสำคัญในการช่วยให้เกิดโรค หรือช่วยต้านโรคเบาหวาน
.
เนื่องจากว่าเบาหวานเป็นโรคที่พันธุกรรมมีผลต่อการเพิ่มปัจจัยเสี่ยง โดยหากในครอบครัวเรามีคนเป็นเบาหวานเช่น คุณพ่อเป็น ก็ทำให้ลูกเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้ อีกทั้งพฤติกรรมการทานอาหารเราเริ่มต้นเรียนรู้จากสถาบันครอบครัว เราเรียนรู้อาหารคำแรกจากคนในครอบครัว หากครอบครัวชอบทานอาหารมัน เติมน้ำตาลในอาหาร ไม่รับประทานผัก เราก็จะได้รับพฤติกรรมนั้นติดตัวเพิ่มความเสี่ยงเบาหวานกับเรา
.
เรามาฟังตรงนี้กันให้ดีๆนะครับ โรคเบาหวานมีความน่าสนใจตรงที่ ถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวาน ลูกไม่จำเป็นต้องเป็นเบาหวานเสมอไปครับ ถึงแม้ว่าพันธุกรรมจะเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานแล้ว แต่ก็พบว่าร้อยละ 80 ของโรคเบาหวานแบบที่ 2 นั้น สามารถป้องกันได้ง่ายๆ โดยการออกกำลังกาย คุมอาหาร และควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน เพราะไขมันบริเวณรอบพุงส่งผลให้เกิดการอักเสบและเกิดกรดไขมันอิสระวิ่งในร่างกาย รบกวนการทำงานของตัวรับสัญญาณอินสุลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
.
ในส่วนของเบาหวานชนิดที่ 1 นั้นมักสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกัน มีรายงานถึงการแพ้นมวัวในเด็ก การติดเชื้อบางชนิด หรือภาวะภูมิคุ้มกันทำลายไทรอยด์ ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ โดยเมื่อเป็นแล้วก็สามารถใช้อาหารดูแลร่างกาย เพื่อให้สามารถลดระดับการใช้ฮอร์โมนอินสุลินลงได้
.
ในคนไข้เบาหวาน มักพบว่าเซลล์กล้ามเนื้อดื้อกับอินสุลินทำให้อินสุลินทำงานได้ไม่ดี การเสริมสร้างพลังงานให้กล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกาย ทั้งแบบ Cardio Exercise ร่วมกับ Weight Training Exercise สามารถช่วยให้ร่างกายนำอินสุลินไปใช้ได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้
.
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเริ่มต้นที่ตนเองและคนในครอบครัว สามารถทำให้เราห่างไกลเบาหวานได้ รวมทั้งสำหรับบ้านที่มีคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วจะได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน เพื่อจะลดโรคแทรกซ้อนสำคัญของเบาหวานคือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก โรคไตเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้นได้ เริ่มต้นดูแลตนเองและคนในครอบครัวตั้งแต่วันนี้นะครับ คราวหน้าจะมีบทความดีๆ ในการดูแลสมาชอกในครอบครัวให้ห่างไกลเบาหวานมาฝากนะครับ

916 1

บทความที่เกี่ยวข้อง